E-bost: admin@signandshare.org.uk 

Neges destun, ffôn neu Relay UK 07378 611181

Minicom: 1800101646651655

 

Os hoffech ysgrifennu at y Clwb Arwyddo a Rhannu, ein cyfeiriad yw:

17 Milton Meadows, Milton, Ger Dinbych-y-Pysgod, Sir Benfro, SA70 8PL

Gallwn drefnu i ymweld â chi neu gwrdd â chi yn rhywle am sgwrs.

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

 

Mae gennym ni dîm o Weithwyr Cefnogi ar gyfer y Gymuned Fyddar (DCSW) sy’n teithio o amgylch y sir

- Sam Dowler

- Ceri Phillips

- Shirley David

Maent yn gallu cyfathrebu gyda chi gan ddefnyddio:

BSL (Iaith Arwyddion Prydain)

BSL Ymarferol

Teclynnau Clyw/Systemau Dolen Clyw

Yr Wyddor Llaw i Bobl Ddall a Byddar

SSE (Saesneg â Chymorth Arwyddion)

Bloc

Nodwch beth yw’r dull gorau o gyfathrebu gyda chi os gwelwch yn dda.

Rydym ni hefyd yn hapus i dderbyn galwadau ffôn/minicom, negeseuon testun, neu gymryd nodiadau

 

Os oes angen cyfieithydd ar y pryd arnoch, ewch i NRCPD

Mae manylion cyswllt cyfieithwyr ar y pryd cofrestredig ar gael ar y wefan

Mae elusennau lleol a chenedlaethol yn bodoli i gefnogi pobl fyddar a thrwm eu clyw. Rydym yn annog ein haelodau ac eraill i gymryd rhan a darganfod y gefnogaeth sydd ar gael gan y sefydliadau hyn ynghyd â’n clwb lleol. Gweler y manylion isod:

Pembrokeshire Deaf Children's Society: E-bostiwch pembrokeshire@ndcsgroup.org.uk neu ffoniwch 01834 879298

British Deaf Association: E-bostiwch www.bda.org.uk neu ffoniwch 0207 6974140

Cyngor Cymru i Bobl Fyddar :E-bostiwch www.wcdeaf.org.uk neu ffoniwch 01443 485687

Action on Hearing Loss: E-bostiwch www.actiononhearingloss.org.uk neu ffoniwch 0808 8080123/ neges destun 0808 8089000

Sense: E-bostiwch www.sense.org.uk neu ffoniwch 0300 330 9256

National Deaf Children's Society: E-bostiwch www.ndcs.org.uk neu ffoniwch 02920 373474

Hearing Dogs for Deaf People: E-bostiwch www.hearingdogs.org.uk neu ffoniwch 01844 348101

Clwb Byddar Arberth – yn cwrdd ar ddydd Iau olaf y mis yng Nghlwb Rygbi Arberth 7.30pm

Voluntears – Cyfleoedd gwirfoddoli tramor i bobl fyddar www.voluntears.info

 

 

 

 

 

Share this page...

Forthcoming Events
Meet Joanna 24th August 2022

Johnston Institute, Church Road, Johnston 

SA62 3HB

Time: 12 - 3pm

Opportunity to meet our new Co-ordinator Joanna Steer