Clwb Arwyddo a Rhannu
Elusen a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2013 i ddiwallu anghenion pobl fyddar ac annog y defnydd o Iaith Arwyddion Prydain. Daeth yn sefydliad corfforedig elusennol (Rhif Elusen Cofrestredig 1177316) ym 26 Chwefror 2018.

Mae croeso i bobl o bob oedran, beth bynnag yw achos y byddardod. Gellir cefnogi pob math o gyfathrebu.

Cyfarfodydd.

Cynhelir cyfarfodydd ar y dydd Gwener cyntaf o bob mis.

Beth ydym ni'n ei wneud...

Rhywbeth gwahanol bob mis!

Bowlio

Crefft

Sesiynau bingo

Ymweliadau a'r theatr

Amgueddfeydd

Dyddiau ilawn hwyl i'r teulu

Teithiau undydd

Llogi offer

Atgyweirio cymhorthion clywed

Gwasanaeth Ymweliad â'r cartref

Clybiau anhawster clywed

Pam ymuno â ni?

Beth mae ein haelodau yn ei ddweud...

Cyfeillgarwch a chwmni

Cael hwyl a dyddiau allan

Dysgu ac ymarfer arwyddion

Annog ymwybyddiaeth o namau clyw

Gwaith tîm

Rydym ni'n cefnogi ein gilydd

Cwrdd â ffrindiau newydd

Mae croeso i bawb

Clwb Anhawster Clywed

Mae gennym ddau clwbiau, ar hyn o bryd, ym Penfro a Abergwaun. Mwy o leoliadau yn dod yn faun.

Cysylltwch â ni am ddyddiadau ac amseroedd. 07378 611181 signandshare@outlook.com

Share this page...

Forthcoming Events
Chat and art session - online 18th May 2022

Zoom meeting online - contact us for the link

SA70 8PL

Time: 8pm - 9pm

Come for a chat in English or BSL and have a go at some art (or just watch).  Captions will be used as well.