Mae'r pwyllgor i gyd yn fyddar neu'n anhawster clywed:

Linda Rawlinson (Cadeirydd)

Nia Jones (Ysgrifennydd)

Rhian Griffiths (Ymddiriedolwr)

Hannah Norman (Ymddiriedolwr)

Sian Davies (Is-gadeirydd)

Beth Hughes (Is-Ysgrifennydd)

 

 

 

FaceBook

Dewch o hyd i ni ar FaceBook. Chwilio am 'Sign and Share Club'.

Llogi Offer

Cynnal digwyddiad? Angen system dolen clywed? Eisiau rhoi cynnig ar ddyfais gwrando cyn prynu? Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy ynglyn â'n gwasanaeth llogi

Atgyweirio Cymhorthion Clywed

Gallwn ailosod/glanhau tiwbiau a darparu batris yn y rhan fwyaf o gyfarfodydd clwb, neu gallwn ymweld â chi yn eich cartref. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion

Gwasanaeth Ymweliad â'r Cartref

Ansicr a yw'r grwp yn addas i chi? Methu gadael mwy? Cysylltwch â ni a daw un o'n tîm i ymweld â chi.

 

Share this page...

Forthcoming Events
"Draw and describe" fun activity 30th September 2021

Google Meet 

SA70 8PL

Time: 7pm - 8pm

Amusing game of draw what is described