Mae'r pwyllgor i gyd yn fyddar neu'n anhawster clywed:

Linda Rawlinson (Cadeirydd)

Rhian Griffiths (Ymddiriedolwr)

Hannah Norman (Ymddiriedolwr)

Beth Hughes (Ymddiriedolwr)

 

 

 

FaceBook

Dewch o hyd i ni ar FaceBook. Chwilio am 'Sign and Share Club'.

Llogi Offer

Cynnal digwyddiad? Angen system dolen clywed? Eisiau rhoi cynnig ar ddyfais gwrando cyn prynu? Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy ynglyn â'n gwasanaeth llogi

Atgyweirio Cymhorthion Clywed

Gallwn ailosod/glanhau tiwbiau a darparu batris yn y rhan fwyaf o gyfarfodydd clwb, neu gallwn ymweld â chi yn eich cartref. Cysylltwch â ni am ragor o fanylion

Gwasanaeth Ymweliad â'r Cartref

Ansicr a yw'r grwp yn addas i chi? Methu gadael mwy? Cysylltwch â ni a daw un o'n tîm i ymweld â chi.

 

Share this page...

Forthcoming Events
Christmas Dinner 10th December 2021

Giltar Hotel, 9 Esplanade, Tenby

SA70 7DU

Time: 7pm

Come and enjoy friendship and food.  

£18 for 2 courses or £19.75 for 3 courses for non-members. 

£10 for 2 courses and £11.75 for 3 courses for members.