Picture

 

Rhoddion

Bob blwyddyn mae angen i ni godi oddeutu £3,000 o roddion i ychwanegu at ein cyllid grant. Byddem yn falch iawn o glywed gennych chi pe byddech yn gallu ein cefnogi mewn unrhyw ffordd. Fel elusen, rydym ni’n dibynnu ar y rhoddion a’r grantiau rydym yn eu derbyn i sicrhau nad yw ein digwyddiadau a’n gweithgareddau’n rhy ddrud i’n haelodau. Nid yw llawer o’n haelodau yn gweithio neu maen nhw ar gyflogau isel. Os hoffech chi gyfrannu at ein gwaith; anfonwch siec yn daladwy i’r ‘Clwb Arwyddo a Rhannu’ gan ddefnyddio’r cyfeiriad cyswllt ar ein tudalen gyswllt. Os ydych yn drethdalwr, ystyriwch ychwanegu rhodd cymorth i’ch rhodd, gan ein bod ni’n gofrestredig â CThEM, ac yna gallwn hawlio’ch treth yn ôl ar ben eich rhodd.

Grantiau

Yn ddiweddar, rydym ni wedi llwyddo i sicrhau cyllid o £2,000 gan y Foyle Foundation tuag at ein clwb. Hoffem ddiolch iddynt am eu cefnogaeth.

Picture

Rydym hefyd wedi derbyn cyllid grant am gyfnod o 5 mlynedd o fis Mai 2018 - Ebrill 2023 o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol er mwyn sefydlu clybiau i’r rhai sy’n drwm eu clyw, cynnal ymweliadau cartref, cefnogi busnesau lleol i’w gwneud yn fwy hygyrch i bobl fyddar a thrwm eu clyw, ac i aildrefnu ein teithiau. Nawr, mae gennym ni dîm o Weithwyr Cefnogi ar gyfer y Gymuned Fyddar, sy’n teithio o amgylch y sir i ddarparu’r gwasanaethau hyn. Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth ariannol hon.

Picture

 

 

 

Share this page...

Forthcoming Events
"Draw and describe" fun activity 30th September 2021

Google Meet 

SA70 8PL

Time: 7pm - 8pm

Amusing game of draw what is described